Ik vind het belangrijk om oprecht en open te zijn. Daarom vertel ik jou als bezoeker van Stralend Denemarken graag hoe deze website achter de schermen werken en onder welke voorwaarden ik mijn ervaringen met je deel.

(Ben je zelf geïnteresseerd in een samenwerking met Stralend Denemarken, dan vind je alle mogelijkheden onder Samenwerken.)

Copyright en eigendom

De teksten en foto’s op Stralend Denemarken zijn, tenzij anders wordt vermeld, door mij gemaakt en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van mij en een duidelijke bronvermelding.

Stralend Denemarken is mijn eigendom en ik heb dan ook het recht om content naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Ook reacties mag ik verwijderen, bijvoorbeeld als ze kwetsend zijn of alleen bedoeld zijn om een andere website te promoten.

Samenwerkingen

Het bijhouden van websites kost tijd en geld. Om ervoor te zorgen dat ik je kan blijven voorzien van de leukste tips, ga ik regelmatig samenwerkingen aan met bestemmingen en bedrijven. Ik krijg dan bijvoorbeeld een reis of product aangeboden, zodat ik erover kan schrijven en soms ook iets kan weggeven. In sommige gevallen krijg ik een onkostenvergoeding en/of een vergoeding voor de tijd die ik besteed aan het schrijven en publiceren van het artikel.

Ik ga deze samenwerkingen alleen aan als ik denk dat ze artikelen opleveren die voor jou interessant zijn. Bovendien ga ik alleen samenwerkingen aan waarbij ik vrij ben om eerlijk mijn mening en ervaringen te delen, net als wanneer ik op eigen initiatief en kosten iets bezoek of probeer. Voor alle duidelijkheid vermeld ik het in of onder een blogpost als het om een samenwerking gaat.

Winacties

Als je een prijs gewonnen hebt bij een winactie, neem ik contact met je op om te vragen of ik je adres mag doorgeven, zodat de prijs kan worden opgestuurd. De prijzen worden namelijk beschikbaar gesteld door de bedrijven en bestemmingen waarmee ik samenwerk. Nadat ik met jouw toestemming je gegevens heb doorgegeven, ligt de verantwoordelijkheid voor het bezorgen van de prijs dan ook bij hen.

Affiliate links

Sommige artikelen bevatten affiliate links. Deze links verwijzen naar een website waar je iets kunt boeken of kopen en laten aan de eigenaar van die website weten dat een bezoeker daar via mijn blog is gekomen. Als je vervolgens iets koopt of boekt, krijg ik een kleine vergoeding. Voor jou maakt de affiliate link geen verschil: je betaalt precies hetzelfde als wanneer je zelf naar die website was gegaan.

Lezen op eigen risico

Als ik een blogpost schrijf, doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie correct is. Maar foutjes zijn menselijk en prijzen, openingstijden etc. kunnen veranderen. Daarom voeg ik waar mogelijk een link toe naar de website van datgene waarover ik schrijf, zodat je zelf kunt nakijken of de gegevens kloppen en nog actueel zijn. Mocht je naar aanleiding van een artikel besluiten zelf iets te gaan bezoeken of kopen, dan doe je dat op eigen risico. Je kunt mij dus niet aansprakelijk stellen als het anders loopt dan je had gehoopt. Vind je iets dat niet klopt? Laat het even weten, dan pas ik het aan.

Ook ben ik niet verantwoordelijk voor de handelingen van bedrijven en bestemmingen waarmee ik samenwerk en waarover ik schrijf, voor de content op websites waarnaar ik verwijs, voor de reacties die anderen op Stralend Schrijven plaatsen of voor eventueel nadeel dat je ondervindt als een van mijn websites door technische problemen tijdelijk uit de lucht is.

Verwerking van gegevens en privacy

Stralend Denemarken is onderdeel van Stralend Schrijven. Stralend Schrijven verwerkt persoonsgegevens volgens onderstaande privacyverklaring. Als je na het lezen van onderstaande privacyverklaring nog vragen hebt, kun je die aan mij stellen door een mail te sturen naar info[at]stralendschrijven.nl.

Welke persoonsgegevens en waarom?

Stralend Schrijven verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website, diensten van Stralend Schrijven en/of omdat je die gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Stralend Schrijven verwerkt:

  • Voor- en achternaam, mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer: voor het versturen van nieuwsbrieven (alleen als je je daarvoor zelf hebt aangemeld natuurlijk), voor het versturen van prijzen bij winacties,  om contact met je te kunnen opnemen als dat nodig is voor het uitvoeren van een dienst, om je te informeren over wijzigingen in diensten/producten, om diensten/producten bij je te kunnen afleveren en om betalingen te kunnen uitvoeren.
  • Gegevens over jouw activiteiten op mijn websites, je geslacht, je IP-adres, internetbrowser en apparaattype: deze gegevens kan ik (alleen geanonimiseerd, dus niet gekoppeld aan een bepaald persoon) inzien via Google Analytics. Op basis hiervan kan ik het gedrag van bezoekers in het algemeen analyseren, de websites verbeteren en mijn diensten en producten afstemmen op de voorkeuren van bezoekers. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Gegevens delen voor andere diensten van Google heb ik uitgeschakeld. Ook heb ik de IP-adressen die door Google Analytics worden verzameld geanonymiseerd.
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (alleen geanonimiseerd, dus niet gekoppeld aan een bepaald persoon): bijvoorbeeld om een kleine vergoeding te kunnen krijgen als bezoekers via een link op mijn websites een product aanschaffen of een reis boeken of om voor andere doeleinden te kijken naar welke andere websites bezoekers doorklikken.
  • Stralend Schrijven verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

Cookies

De websites van Stralend Schrijven gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij je eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is jou om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie ook deze uitleg op veiliginternetten.nl.

De websites van Stralend Schrijven gebruikten cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden er cookies gebruikt die kijken naar het gedrag van bezoekers. Dit zijn bijvoorbeeld tracking cookies van Google Analytics (zie bovenstaande info over het gebruik van bezoekersgegevens om de website te optimaliseren) en van affiliate-netwerken waarvan Stralend Schrijven gebruikmaakt (zie bovenstaande info over affiliate links).

Hier vind je het  privacybeleid van Google en de affiliatenetwerken waarmee ik samenwerk:

Delen van persoonsgegevens met derden

Als je een reactie plaatst op een website van Stralend Schrijven, zijn de naam en eventueel website die je hebt ingevuld zichtbaar voor bezoekers van deze website. Door mij ontvangen privéberichten in welke vorm dan ook zal ik nooit openbaar maken. Ik verkoop nooit persoonsgegevens aan bedrijven en stuur je alleen een nieuwsbrief als je daar zelf om hebt gevraagd.

Soms is het nodig of ben ik verplicht om persoonsgegevens te delen met derden. Ik doe dit alleen als het nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kun je denken aan:

  • Het delen van je adres zodat een bedrijf waarmee ik samenwerk de prijs kan opsturen bij een winactie (ik vraag je dan eerst in een privébericht of je je adresgegevens wilt verstrekken)
  • Het delen van geanonimiseerde gegevens (bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand) met (potentiële) samenwerkingspartners
  • Het delen van bedrijfsgegevens voor de boekhouding en de belastingsdienst (bijvoorbeeld adresgegevens en btw-nummers op een factuur). Hier vind je het privacybeleid van de belastingdienst.
  • Ook de verstrekker van de hosting van mijn website kan inzage hebben in via de website verzamelde persoonsgegevens. Hier vind je het privacybeleid van mijn host.

Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en als je dat doet, worden je gegevens meteen verwijderd. Hier vind je het privacybeleid van MailPoet en van ActiveCampaign, de tools die ik gebruik voor mijn nieuwsbrieven.

Ook als je via info[at]stralendschrijven.nl een verzoek indient om je gegevens te verwijderen, zal dit zo snel mogelijk (in verband met mogelijke afwezigheid tijdens vakanties in ieder geval binnen vier weken) gebeuren. Gegevens van debiteuren en crediteuren moeten volgens de belastingdienst 7 jaar worden bewaard en zullen daarna worden verwijderd.

Bezoekers onder de 16

Het is niet mijn bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maar ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Stralend Schrijven zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info[at]stralendschrijven.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Hoe Stralend Schrijven persoonsgegevens beveiligt

Stralend Schrijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan een up-to-date virusscanner op mijn laptop en een gedegen beveiliging van mijn websites. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]stralendschrijven.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt op elk moment opvragen welke persoonsgegevens Stralend Schrijven van jou heeft en je hebt altijd het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info[at]stralendschrijven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek .